Destination Eskilstunas integritetspolicy

Vi respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. I vår integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte samt på vilket sätt du kan kontrollera de personuppgifter som du lämnar till oss.

Destination Eskilstunas integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller:

 • när du använder våra webbplatser
  • Visiteskilstuna.se,
  • Eskilstunaevolution.se,
  • flyttatilleskilstuna.se,
 • när du prenumererar på vårt nyhetsbrev,
 • och i samband med att du anmäler dig till något av våra evenemang.

Destination Eskilstuna AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in

Destination Eskilstuna inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig. Exempel på personuppgifter vi samlar in är namn och kontaktuppgifter, vanligtvis e-postadress. Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register.

Vi registrerar personuppgifter i samband med att:

 • du fyller i ditt namn och din e-postadress på webbplatsen (formulär för nyhetsbrev till exempel).
 • du kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser och social media.
 • du besöker vår webbplats inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Hur vi använder insamlad information

Destination Eskilstuna behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten.

 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev och inbjudningar.
 • För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra användares beteende och beteendemönster.
 • För att genom analys av ditt beteende på vår webbplats, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
 • För att kontakta dig via e-post om erbjudanden, kampanjer och evenemang som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring.
 • För att skicka viktiga meddelanden, till exempel kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data å våra vägnar för att utföra tjänster åt oss, till exempel analys, distribution eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Destination Eskilstuna lagrar dina personuppgifter så länge du är prenumerant på våra nyhetsbrev.

Viss information kan behållas längre då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rätt att påverka din information och vad som sparas om dig. Destination Eskilstuna AB kommer på eget eller på kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller höra av dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Du kan när som helst avstå från att ta emot kommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i den e-post-kommunikation som vi skickar dig.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag.

Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via info@visiteskilstuna.se.