hero-bild

Tillgänglighetsredogörelse

Destination Eskilstuna står bakom den här webbplatsen. Vi har som mål att vår webbplats ska kunna användas av så många som möjligt.

På den här sidan beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och vilka kända brister som finns.

Hur tillgänglig är webbplatsen

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Testningsmetod

Vi har gjort en självskattning av webbplatsen samt använt oss av verktyget Ace It.

Vi känner till följande brister

Bilder

Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ (alt-texter).

Formulär

Ett antal av formulären på webbplatsen saknar beskrivande text till formulärfälten.

HTML

Det finns vissa valideringsfel i html-koden.

Tabeller

Vissa tabeller saknar rubriker.

Målsättningen är att ovanstående brister ska rättats till under 2020.

Kontakta oss för att rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan kontakta oss på följande vis:

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Webbplatsen publicerades: 22 september 2020.
Redogörelsen uppdaterades: -