Kommunikation

Vi på Destination Eskilstuna arbetar med kommunikation kopplat till platsen Eskilstuna. Vi arbetar bland annat med turism, inflyttning och platsvarumärkes-kommunikation.

Så här jobbar vi med kommunikation

  • Vi driver egna projekt och kommunikationskampanjer.
  • Vi samverkar med andra i utvalda projekt och kampanjer. Exempelvis organisationer som Visit Sweden, SNDMO och STUA.
  • Vi tillhandahåller kommunikationmaterial som andra kan använda i sin kommunikation av platsen.
  • Vi stöttar evenamangsarrangörer och besöksnäringsaktörer i kommunikationsfrågor utifrån ett lokalt perspektiv.
  • Vi upprätthåller ett stort antal kommunikationskanaler som du kan läsa mer om under "Våra kanaler".

 

PLACEHOLDER TEXT!