Om Destination Eskilstuna

Destination Eskilstuna AB är Eskilstuna kommunkoncerns samlade kraft för att positionera Eskilstuna som en attraktiv ort för boende, studier, besök, arbete och investeringar.

Kort fakta om bolaget

Destination Eskilstunas övergripande mål är att verka för att Eskilstuna ska vara ett starkt platsvarumärke och stimulera hållbar tillväxt i form av fler arbetstillfällen inom besöksnäringen.

Vi arbetar bland annat med:

  • att driva Eskilstuna Tourist Information.
  • att driva Eskilstuna Convention Bureau.
  • att värva och utveckla evenemang.
  • att utveckla Eskilstunas varumärke.
  • destinationsutveckling.
  • kommunikation och marknadsföring.
  • inflyttning.

Styrande dokument

Destination Eskilstuna är ett kommunalt bolag som styrs av ägardirektiv som är beslutade i kommunfullmäktige.

Ägardirektiv för år 2023 till Eskilstuna kommunföretag AB