Om Destination Eskilstuna

Destination Eskilstuna AB är kommunkoncernens samlande kraft i att utveckla Eskilstuna som en destination för privat- och affärsturism.

Det gör vi genom att utveckla besöksanledningar, värva möten och evenemang samt marknadsföra Eskilstuna som en attraktiv plats för invånare, besökare och företag.

Vi arbetar bland annat med:

  • att driva Eskilstuna Tourist Information.
  • att driva Eskilstuna Convention Bureau.
  • att värva och utveckla evenemang.
  • att värva möten.
  • destinationsutveckling.
  • kommunikation och marknadsföring.

Styrande dokument

Destination Eskilstuna är ett kommunalt bolag som styrs av ägardirektiv som är beslutade i kommunfullmäktige.

Ägardirektiv för 2024