Destination Eskilstunas miljöarbete

I Eskilstuna väntar vi inte på att någon annan ska göra, vi gör själva och driver på så sätt utvecklingen framåt. Vi kallar det MiljöEvolution!

På den här sidan beskriver vi kortfattat hur vi på Destination Eskilstuna arbetar med miljöfrågor.

Destination Eskilstunas plan för klimat 2023

Destination Eskilstunas miljöarbete styrs genom vår klimatplan. Eskilstuna kommun har identifierat fem fokusområden i klimatarbetet, vi på Destination Eskilstuna har valt att prioritera två av dessa:

  • Transportera och resa hållbart
  • Konsumera och producera medvetet

Som bolag kan Destination Eskilstuna i sin verksamhet främst påverka genom att se över hur bolaget köper tjänster och produkter samt påverka våra samarbetspartners som planerar och genomför evenemang och möten.

I klimatplanen har vi identifierat ett antal aktiviteter, baserat på dessa sätter vi upp årliga miljömål som följs upp en gång i månaden.

Miljöansvarig 2023

Vi roterar ansvaret för miljöarbetet på årlig basis. Vår ambition är att alla anställda ska få insyn i arbetet och engagemang i miljöfrågor.