Platsvarumärke och kommunikations­koncept

Destination Eskilstuna leder arbetet med Eskilstunas gemensamma varumärke och kommunikationskonceptet Eskilstuna Evolution.

Eskilstunas platsvarumärkesarbete - så började det

Arbetet med Eskilstunas varumärke påbörjades under hösten 2012, under ledning av Eskilstuna Marknadsföring (nuvarande Destination Eskilstuna) och Eskilstuna kommun. Arbetet resulterade 2014 i en varumärkesplattform och 2015 lanserades kommunikationskonceptet Eskilstuna Evolution.

Syftet med Eskilstuna Evolution

Syftet med varumärkesplattformen och kommunikationskonceptet Eskilstuna Evolution är bland annat att:

 • Skapa en enhetlig bild av Eskilstuna.
 • Skapa stolthet kring det vi har och är.
 • Ge alla som bor och verkar i Eskilstuna en plattform att kommunicera utifrån för att sprida en positiv bild av Eskilstuna.
 • Öka kännedomen och stärka bilden av Eskilstuna lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
 • Fungera som underlag för platsutveckling.

Verktygslåda på eskilstunaevolution.se

eskilstunaevolution.se finns en verktygslåda, där du hittar alla verktyg du behöver för att använda kommunikationskonceptet Eskilstuna Evolution. Allt material i verktygslådan är fritt att använda i kommunikation vars syfte är att stärka platsen Eskilstuna. Här hittar du bland annat

 • Grafisk profil
 • Texter & bilder
 • Logotyper
 • Gif:ar och stickers
 • Ramberättelse
 • Film
 • Bakgrundsbilder (för ditigala möten)
 • Utställarmaterial
 • Publikationer
 • Banners
 • Profilprodukter

Destination Eskilstunas bildbank

Du kan även hitta alla digitala verktyg som ingår i Eskilstuna Evolution i Destination Eskilstunas bildbank. Där hittar du dessutom ytterligare material som kan vara användbart när du önskar stärka platsen Eskilstuna.

I Desination Eskilstunas bildbank hittar du, utöver alla digitala verktyg som ingår i Eskilstuna Evolution, även annat material som är användbart när du önskar stärka platsen Eskilstuna. Exempelvis:

 • Eskilstunabilder,
 • kampanjfilmer,
 • logotyper
 • och besökarmaterial.

Varumärkesresan på eskilstunaevolution.se

Om du vill lära dig mer om hur arbetet med Eskilstunas platsvarumärke och kommunikationskonceptet Eskilstuna Evolution gick till kan du läsa mer om varumärkesresan på eskilstunaevolution.se.

Där hittar du även underliggande material som varumärkesundersökningar, medieanalys och frågor och svar.


Kontaktperson

PLACEHOLDER TEXT!