Styrelse

Styrelsen för Destination Eskilstuna AB representerar bolagets ägare. I styrelsen finns representanter från politiken samt lokalt näringsliv.

Styrelsesammansättning 2023

Styrelsen består för innevarande verksamhetsår av följande ledamöter:

  • Bertil Andersson (M), ordförande
  • Nina Tuncer (S), vice ordförande
  • Tord Wall (SD)
  • Eric Johansson, Sundbyholms Slott
  • Veronica Gustavsson, Tuna Park
  • Emelie Gard, Position Eskilstuna
  • Göran Petterson, Vilsta Sporthotell
  • Eva Karlsson, BAMconsult
  • Anne Bast, Head of Brand, Marketing and Communication, Volvo Construction Equipment
  • Roger Pihl, Pihls Group AB