Styrelse

Styrelsen för Destination Eskilstuna AB representerar bolagets ägare. I styrelsen finns representanter från politiken samt lokalt näringsliv.

Styrelsesammansättning 2024

Styrelsen består för innevarande verksamhetsår av följande ledamöter:

  • Anne Bast, Volvo Construction Equipment, ordförande
  • Nina Tuncer (S), vice ordförande
  • Tord Wall (SD)
  • Eric Johansson, Sundbyholms Slott
  • Veronica Gustavsson, Tuna Park
  • Emelie Gard, Position Eskilstuna
  • Göran Petterson, Vilsta Sporthotell
  • Eva Karlsson, BAMconsult
  • Roger Pihl, Pihls Group AB
  • Anders Kruhsberg, RG Bostad