Destination Eskilstuna gästade båtmässan Das Boot för att marknadsföra Mälaren

I januari 2023 for vi på Destination Eskilstuna, tillsammans med Riksföreningen Sveriges Gästhamnar (RGS) till båtmässan Das Boot i Tyskland för att marknadsföra Mälaren.

Båtintresset ökade under pandemin - vi växlade upp vår marknadsföring

Under pandemin noterade vi en markant tillväxt inom båtlivet i hela Sverige. Det medförde att Destination Eskilstuna tillsammans med Enköping, Strängnäs och Västerås (Fyra Mälarstäder) fördjupade samarbetet med Riksföreningen Sveriges Gästhamnar (RGS). Syftet med samarbetet var att öka kännedomen om besöksmål och upplevelser i vår del av Mälaren.

Samarbete med Riksföreningen Sveriges Gästhamnar för att öka kunskapen om Mälaren

Många av de internationella ankomsterna via vattenvägen stannar ofta kvar i Stockholms skärgård eller i Mälarens östra mynning. Samarbetet möjliggjorde ökad synlighet på RGS webbsida, redaktionellt text- och bilduppslag i den fysiska Gästhamnsguiden samt medverkan vid den internationella båtmässan, Das Boot, i Düsseldorf.

Den internationella båtmässan, Das Boot, i Düsseldorf

Mässan Das Boot blev inställd i omgångar på grund av pandemin, men gick slutligen av stapeln den sista veckan i januari 2023. Under två dagar mötte vi på Destination Eskilstuna flera hundra engagerade båtfarare med sikte på Östersjön och kursen utlagd mot den svenska kusten.

Uppskattningsvis besökte minst 1300 personer montern under hela utställarveckan. Intresset var över förväntan, redan i sommar förväntar vi oss fler internationella besökare än tidigare.

Arbetet framåt

Sedan hemkomst från Düsseldorf har RGS initierat dialog med Visit Sweden om stöd i internationaliseringsarbetet. Vidare planerar RGS lansering av en engelsk digital version av Gästhamnsguiden och vi på Destination Eskilstuna ingår nu i arbetet med planeringen inför 2024 års båtmässa.