Destination Eskilstunas samverkan med Position Eskilstuna

Destination Eskilstuna och Position Eskilstuna samarbetar sedan mars 2021 för att förbättra attraktiviteten och säkerheten i stadskärnorna i Eskilstuna och Torshälla.

Destination Eskilstuna och Position Eskilstuna: Ett samarbete för livfulla stadskärnor

I mars 2021 tecknade Destination Eskilstuna ett samverkansavtal med Position Eskilstuna. Avtalets syfte är att skapa attraktiva stadskärnor (Eskilstuna och Torshälla) för boende, besökare, studerande, näringslivet och innefattar att alla ska kunna ta del av trygga och rena miljöer, en varierad handel, café- och restaurang, nöjesliv samt upplevelser och attraktiva mötesplatser. Sammantaget de faktorer som bidrar till att stärka stadskärnornas attraktivitet och trygghet på destinationerna.

Samverkansavtalet skrevs under pågående pandemi då Eskilstunas besöks- och kulturnäring drabbades hårt av återkommande restriktioner. Något som i sin tur påverkade besök till våra stadskärnor och dess verksamheter.

Sedan mars 2021 har många aktiviteter ägt rum i framför allt Eskilstunas stadskärna och bara i maj i år har Eskilstunabor och besökare utifrån kunnat ta del av aktiviteter som Shoppingkväll i city och smak- och stadsupplevelsen Moveat som sålde slut på mindre än åtta timmar.

Intresset för smak- och matupplevelser är fortsatt stort hos både invånare och besökare. Årets genomförande av Internationella Matmarknaden första veckan i juni blev en succé i antal besök och lördagen den 17 juni genomfördes den nya lokala matmarknaden Sörmländsk matfestival på Fristadstorget.

Maria Ringström, destinationsstrateg