ReTuna 2.0

ReTuna Återbruksgalleria har startat ett samarbete med olika enheter inom kommunen för att utveckla sin vision.
Kreativa workshops har gjorts för att identifiera hur ReTuna på bästa sätt kan utvecklas framåt. Ambitionen är hög och Destination Eskilstuna deltar i processen.

Under våren har ett arbete dragits igång mellan ReTuna Återbruksgalleria och ett antal aktörer inom olika enheter och bolag i Eskilstuna kommunkoncern. Under ledning av Miljö- och samhällsbyggnad på kommunledningskontoret har ett antal kreativa workshops ägt rum för att identifiera hur ReTuna på bästa sätt kan utvecklas framåt. Det är en kreativ process där en ny vision för ReTuna mejslas fram och som innefattar mycket mer än ReTunas funktion idag med återbruks- och galleriaverksamhet.

Ambitionsnivån är hög och engagemanget bland deltagande aktörer stort. Vi på Destination Eskilstuna deltar i processen som just nu är i sin linda, men vi kommer att uppdatera dig löpande om hur det spännande arbetet fortlöper.

Maria Ringström, destinationsstrateg